สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
En
TH


ทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)

 

นายวรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 
     

นายณัฐพงษ์  นวลมาก
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายธนากร ดอนเหนือ
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา

สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

.
.