สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)

 

นายวรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 
     

นายณัฐพงษ์  นวลมาก
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายธนากร ดอนเหนือ
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer