เรื่อง : อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SELF ASSESSMENT REPORT :SAR) สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SELF ASSESSMENT REPORT :SAR)

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอเชียงคำ   กิจกรรม กศน.อำเภอ   69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

27.พ.ย.2563 นายชิต กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(SELF ASSESSMENT REPORT :SAR)

ให้กับบุคลากรครู กศน.อำเภอเชียงคำพร้อมทั้งได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่มอบหมายตามคำสั่งการปฏิบัติงานของศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม KM กศน.อำเภอเชียงคำ

 https://www.facebook.com/ongchayapon


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 133 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 112 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer