เรื่อง : ปฐมนิเทศ/ มอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ปฐมนิเทศ/ มอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอเชียงคำ   กิจกรรม กศน.อำเภอ   76 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 39 คน
โดยมี พระครู สุนทร วุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา เป็นประธานในพิธี
และ นายชิต กาศสนุก ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นำโดยนางมีนา กิติชานนท์ และบุคลากร ในสังกัด ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมและได้บรรยายความรู้และแนะแนวทางให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 125 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 108 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer