เรื่อง : โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอดอกคำใต้   กิจกรรม กศน.อำเภอ   224 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียน LINE Official Account Dkt_online ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอดอกคำใต้ ณ กศน.ตำบลดงสุวรรณ ใน ช่วงเช้า และ กศน.ตำบลป่าซางในช่วงบ่าย โดยมีนักศึกษาตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง ตำบลป่าซาง และ ตำบลหัวยลาน เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 72 คน โดยมีกิจกรรมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) และ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียน LINE Official Account Dkt_online


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 125 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 108 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer