เรื่อง : ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมประจำเดือน

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอจุน   กิจกรรม กศน.อำเภอ   66 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ประชุมจำเดือน ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet พร้อมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอจุน เพื่อ มอบหมายแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และติดตามผลการดำเนินงานที่มา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 125 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 108 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer