เรื่อง : จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Facebook live สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Facebook live

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอจุน   กิจกรรม กศน.อำเภอ   71 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Facebook live รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาต้น โดย นางสาวคนึงนิจ กาศสนุก ครู กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 125 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 108 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer