เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอเชียงคำ   กิจกรรมห้องสมุดประชาชน   7 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 63 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 79 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer