เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอแม่ใจ   กิจกรรม กศน.อำเภอ   71 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

  


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 88 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 98 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer