เรื่อง : กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

ข่าวกิจกรรม : กศน.อำเภอภูซาง   กิจกรรม กศน.ตำบล   89 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวทดสอบๆๆๆ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวกิจกรรมล่าสุดของ กศน.อำเภอ ในสังกัด

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 88 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

Post โดย : กศน.อำเภอภูซาง

Post โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 98 คน)
Post โดย : กศน.อำเภอภูกามยาว

 footer