เรื่อง : วันที่ 19 พ.ค. 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสวัสดิ์ คำอู พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ พย 52 – 2/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : วันที่ 19 พ.ค. 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสวัสดิ์ คำอู พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ พย 52 – 2/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   7 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 19 พ.ค. 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสวัสดิ์ คำอู พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ พย 52 – 2/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer