เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ของสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรในการบรรยายระบบสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา