เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษา ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่2 สำนักงาน กศน.จั สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษา ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่2 สำนักงาน กศน.จั

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

28 พฤษภาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษา ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6 Module 4 เวลา 10:00 - 12:00 น. “ การทำงานของสมองที่เชื่อมโยงการและจิตใจ ” โดยการเรียนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer