เรื่อง : 14  มิถุนายน  2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 14  มิถุนายน  2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   24 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

14  มิถุนายน  2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนาง สิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ใจ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย  1.นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ 2.นางสาวศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูซาง 3.นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน 4.นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ​ ในระดับกลุ่มโซน​อิงดอย​ (พะเยา​ เชียงราย​ แพร่​ น่าน)​ ต่อไป

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer