เรื่อง : 18 มิถุนายน 2564 นางมีนา​ กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 18 มิถุนายน 2564 นางมีนา​ กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   14 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

18 มิถุนายน 2564 นางมีนา​ กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2564 หารือเรื่องแผนการนิเทศติดตามโครงการฯ และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer