เรื่อง : นางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีความร่วมมือในระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีความร่วมมือในระดับจังหวัด

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   11 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

28  มิถุนายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีความร่วมมือในระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอบทเรียน และแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังร่วมมือกับภาคีในจังหวัดให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer