เรื่อง : สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาพพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาพพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   9 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

5 กรกฎาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิยม พรหมมา พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 ,นายสวัสดิ์ คำอู พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 ,นางสาวธิดารัตน์ นอศรี นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาพพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ในวันจันทร์ที่5 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่หนึ่ง บริเวณโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จุดที่ 2 บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำ (ข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง กำจัดพืชที่กีดขวางทางน้ำและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อยสวยงาม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer