เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสมภร อินต๊ะสาร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.ตำบลและให้กำลังใจแก่ครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสมภร อินต๊ะสาร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.ตำบลและให้กำลังใจแก่ครู กศน.ตำบล

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   12 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว9 กรกฎาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสมภร อินต๊ะสาร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.ตำบลและให้กำลังใจแก่ครู กศน.ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา,กศน.ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ และกศน.ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรอย่างเคร่งครัด

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer