เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสถาบัน กศน ภาคเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสถาบัน กศน ภาคเหนือ

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   11 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

21 กรกฎาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ของสถาบัน กศน ภาคเหนือ เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงาน กศน จังหวัด ทั้ง14 จังหวัด ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ ศศช.ได้รับทราบความก้าวหน้า ในการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์   ณ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

 


 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer