เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบโล่เกียรติคุณของสถาบัน​ กศน.ภาคเหนือ ให้แก่นายวุฒิชัย เบิกบาน ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ที่ร่วมเป็นคณะโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบโล่เกียรติคุณของสถาบัน​ กศน.ภาคเหนือ ให้แก่นายวุฒิชัย เบิกบาน ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ที่ร่วมเป็นคณะโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   12 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

17 สิงหาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบโล่เกียรติคุณของสถาบัน​ กศน.ภาคเหนือ ให้แก่นายวุฒิชัย เบิกบาน ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ที่ร่วมเป็นคณะโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)​ ของสำนักงาน กศน. (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center) เพื่อใช้ระบบดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การเรียนชุมชน​ชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" ทั่วประเทศ​ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา​ อำเภอเมืองพะเยา​ จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer