เรื่อง : นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล  และนายนิยม พรหมมา พนักงานพิม์ระดับ ส.4 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศ กศน. ระดับภาค ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอผลการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน และภารกิจต่อเนื่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล  และนายนิยม พรหมมา พนักงานพิม์ระดับ ส.4 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศ กศน. ระดับภาค ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอผลการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน และภารกิจต่อเนื่

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   9 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

25 สิงหาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล  และนายนิยม พรหมมา พนักงานพิม์ระดับ ส.4 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศ กศน. ระดับภาค ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอผลการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน และภารกิจต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer