เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   10 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

3 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet โดยคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดตั้งกลุ่ม/ประเภทของผู้ไม่รู้หนังสือ

2. วิธีการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

4. ปัญหาและอุปสรรค

5. วิธีการแก้ไขปัญหา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer