เรื่อง : นางปรียากร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ , นางจินตนา ขวาเวียง นักวิชาการเงินและบัญชี , นางสาวสุพรรณี อินถา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมชี้แจงการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางปรียากร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ , นางจินตนา ขวาเวียง นักวิชาการเงินและบัญชี , นางสาวสุพรรณี อินถา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมชี้แจงการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   18 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว 6 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางปรียากร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ , นางจินตนา ขวาเวียง นักวิชาการเงินและบัญชี , นางสาวสุพรรณี อินถา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมชี้แจงการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09 : 30 – 16 : 00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer