เรื่อง : “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2564

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   13 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 8 กันยายน 2564 นางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง

“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจําปี 2564  ภายใต้กรอบแนวคิด

 “การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล”

ผ่านการประชุมออนไลน์ Application Zoom โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer