เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ใจ ,นายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และนางนรินทร์สิริ จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบั สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ใจ ,นายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และนางนรินทร์สิริ จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบั

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   19 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

28 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ใจ ,นายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และนางนรินทร์สิริ จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมิน 2/2564 ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer