เรื่อง : โครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   5 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

นที่​ 14 ตุลาคม​ 2564​ นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมดำเนินการโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา​​ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer