สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาตราสัญลักษณ์ประจำ กศน.พะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ตราสัญลักษณ์ประจำ กศน.พะเยา


 

ความหมายตราสัญลักษณ์
             สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา (สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา)

 
          เป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบวง สีน้ําเงิน ภายในวงกลม มีตราเสมาธรรมจักร สีเขียว ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย (INFINITY) สีเขียว ล้อมรอบตัวชื่อ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอยู่ด้านบน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ด้านล่าง ตัวอักษร สีน้ําเงินคันด้วยรูปดอกประจํายาม สีเดียวกัน และรองรับด้วย รูปรวงข้าว สีเหลืองทอง ล้อมรอบด้วยชื่อสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา และส่วนกลาง
 
.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer