สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)

 

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 
     

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายภูมิภัทร เรืองแหล่
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

.
.
 footer