สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง) 

นายวัลลพ  สงวนนาม
รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 
     

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer