เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   93 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

28 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้google app เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer