เรื่อง : จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   66 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางมีนา   กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
เป็นคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19  สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี 
และได้ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
โดยมีนายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer