เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   78 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จำนวน 8 คน โดยผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบรับสมัครที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม  ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer