เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2569 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2569

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   59 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2569 เพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2569) และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565-2569 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer