เรื่อง : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   68 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA ณ โรงแรม เอ็ม บูทีก รีสอร์ท อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จำนวน 19 ราย ร่วมโครงการและได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกรทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA และได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามที่ ก.ค.ศ.

ได้กำหนดเอาไว้


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer