เรื่อง : กฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   56 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

มอบหมายให้นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

และนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ร่วมกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ ดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายสรุศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน

ในการถวายกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer