เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   20 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer