เรื่อง : การประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หลังเขา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หลังเขา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   87 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวระหว่าง วันที่ 22-23 พฤศจิกายน​ 2564​ คณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ตามคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ที่197/2564 ได้ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หลังเขา ได้แก่ กศน. ตำบลห้วยข้าวก่ำ กศน.ตำบลจุน กศน. ตำบลพระธาตุขิงแกง กศน.ตำบล ห้วยยางขาม กศน.ตำบลลอ กศน.หงส์หิน และ กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อให้การดำเนินงานของ กศน.ตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer