เรื่อง : การประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หน้าเขา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หน้าเขา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   28 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

22 พฤศจิกายน​ 2564​ คณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ตามคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ที่ 197/2564 ได้ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หน้าเขา ได้แก่ กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลบ้านถ้ำ กศน.ตำบลบ้านปิน กศน.ตำบลคือเวียง และกศน.ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้การดำเนินงานของ กศน.ตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer