เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2569 ณ องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer