เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   311 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2564

ในเวลา 08.30 น.- 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเลขโทรศัพท์ 054-887065 

โหลดเอกสาร


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer