เรื่อง : ร่วมประชุมปฏิบัติการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ร่วมประชุมปฏิบัติการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   53 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ผ่านระบบ Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer