เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายดนุรักษ์ สุริยะ พนักงานธุรการ ส.3 เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer