เรื่อง : การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. พรีเมียม ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. พรีเมียม ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   49 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน. พรีเมียม ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer