เรื่อง : รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   23 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 24​ ธันวาคม​ 2564​ นางมีนา​ กิติชานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยาพร้อมด้วย

นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม

วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer