เรื่อง : ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   85 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

เรื่อง ปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑ รายและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องเฝ้าระวังและมีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อประสานงานกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม ลดความเสี่ยง และจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงขอประกาศปิดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยจะเปิดทำการตามปกติ

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer