เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   14 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ.2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป

นายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษาและนายยุทนันท์ กามอ้อย ครู กศน.ตำบล เพื่อเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer