เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส จังหวัดแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส จังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   13 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป

นายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษาและนายยุทนันท์ กามอ้อย ครูกศน.ตำบล เพื่อเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer