เรื่อง : นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลและให้กำลังใจบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลและให้กำลังใจบุคลากร

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   10 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบลและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ณ กศน.อำเภอแม่ใจ, กศน.ตำบลเจริญราษฏร์, กศน.ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer