สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กลุ่มอำนวยการ

       
         
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ งานอาคารสถานที่ งานธุรการ งานบุคคลากร งานเลขานุการ
         
งานการเงิน (นอกงานประมาณ) งานพัสดุ งานการเงิน (ในงบประมาณ) งานบัญชี งานการศึกษา
         

นางสาวสุมินตรา ตั๋นเต็ม

งานสารบรรณ

งานบริการทั่วไป

งานขับรถยนต์

/ช่วยงานอาคารสถานที่

งานขับรถยนต์

/ช่วยงานอาคารสถานที่

งานรักษาความปลอดภัย

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer