สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
     
 
นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม   งานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงาน    

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer